Author: Paweł

https://dajesz.com.pl/pomozmy-jakubowi-w-dramatycznej-walce-o-zycie-i-zdrowie   Podczas wakacji Jakub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lotniczemu. Jego stan jest ciężki, w wyniku wypadku doznał złamania kręgosłupa, złamania nogi, urazów głowy oraz obrażeń wielonarządowych, stłuczenia płuc i nerek. Jakub wymaga długotrwałego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji. Jakub wymaga pilnej specjalistycznej rehabilitacji, a jej koszt to niebagatelne 500...

https://dajesz.com.pl/pomozmy-jakubowi-w-dramatycznej-walce-o-zycie-i-zdrowie   Jakub is a student of a technical secondary school of mechanical engineering in Rzeszów. He had an air accident during last holidays. His condition is serious. He broke his spine, suffered leg fractures, head trauma and multi-organ injuries, contusions of the lungs and kidneys in...

W dowód wdzięczności za ciężką pracę i poświęcenie podczas ratowania zdrowia i życia pacjentów z Podkarpacia zarażonych wirusem SARS-CoV-2, organizujemy dla pracowników służby zdrowia codzienny, ciepły posiłek regeneracyjny. Ta inicjatywa zrodziła się z potrzeby serca i jest dowodem na to, że My, mieszkańcy Podkarpacia bardzo doceniamy...

,,Rzeszów dla Niepełnosprawnych” to projekt mający na celu aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych, ich integrację z mieszkańcami województwa podkarpackiego, a docelowo również tworzenie systemu mieszkań wytchnieniowych i budowę ośrodka dla osób wymagających opieki, lecz pozbawionych wsparcia. We współpracy z Fundacją Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym ,,Asyk” budujemy...