„EKO TEAM BULIDING” / „ЕКО КОМАНДНИЙ БУЛАЙДИНГ”

„EKO TEAM BULIDING”

Integracja i edukacja poprzez zabawę

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach dzieci i młodzież z Polski oraz Ukrainy, mieszkających w Rzeszowie oraz najbliższej okolicy.

W trakcie warsztatów wykorzystywane zostanie  6 000 klocków z drewna lipowego o identycznych wymiarach i kształtach.

Wszystko, co spaja konstrukcje powstałe z klocków, to grawitacja, kreatywność, precyzja i dobra zabawa oraz świetna rywalizacja ucząca współpracy.

Zajęcia dają możliwość zbudować wieżę dorównującą wysokością trójkondygnacyjnemu budynkowi.

Dla uczestników przygotujemy scenariusze, których celem jest kształtowanie komunikacji, asertywności, integracji przez rozrywkę, kreatywności i wiele innych.

To świetna integracja w duchu EKO.

W ramach warsztatów uwzględniamy elementy wskazujące i uświadamiające o ryzykach uzależnień chemicznych i behawioralnych, wolontariacie oraz ekologii.

 

Założenia:

Organizator: Stowarzyszenie pod Skrzydłem Anioła

Miejsce warsztatów: Hotel Falcon w Rzeszowie, ul. Jastrzębiej 29.

Czas trwania: do 4 godzin jedna grupa

Terminy:

21.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

22.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

23.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

24.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

28.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

29.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

30.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa)

 

Liczba uczestników: maksymalnie do 20 osób (nie mniej jak 16) w jednej  grupie, w tym minimum 5 uczestników narodowości ukraińskiej

Udział: bezpłatny

Zapewniamy:

 • cztery godziny świetnej zabawy z udziałem animatorów
 • możliwość tworzenia mega konstrukcji wyłącznie z produktów eko
 • mała pogadanka z psychologiem o ryzykach uzależnień
 • poczęstunek
 • bilety autobusowe na terenie miasta umożliwiające bezpłatny dojazd i powrót
 • pamiątkowe zdjęcia z wydarzenia dostępne na naszych social mediach
 • dyplom uczestnictwa

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mail.: biuro@podskrzydlemaniola.pl w terminie do 11.11.2022

W zgłoszeniu należy podać kontakt telefoniczny do osoby reprezentującej grupę oraz wskazać który z podanych terminów jest najbardziej dogodny. Zwrotnie poinformujemy o dostępności wskazanego terminu bądź zaproponujemy inny dostępny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem:

+ 48 500 780 201

od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 14:00

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Działanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Zadanie publiczne  jest finansowane przy wsparciu Gmina Miasto Rzeszów

 

 

„ЕКО КОМАНДНИЙ БУЛАЙДИНГ”

Інтеграція та освіта через гру

 

Запрошуємо вас взяти участь у майстер-класах дітей та молоді з Польщі та України, які проживають у Жешуві та найближчому оточенні.

В процесі буде використано 6 000 дерев’яних блоків липи однакових розмірів і форм.

Все, що пов’язує конструкції з блоків воєдино, – це гравітація, творчість, точність і веселощі, а також велика конкуренція, яка вчить співпраці.

Заняття дають можливість побудувати вежу, рівну по висоті триповерховому будинку.

Для учасників ми підготуємо сценарії, спрямовані на формування комунікації, напористості, інтеграції через розваги, творчість та багато іншого.

Це чудова інтеграція в дусі ЕКО.

В рамках семінарів ми враховуємо елементи, що вказують та підвищують обізнаність про ризики хімічної та біхевіоральної залежності, волонтерства та екології.

Припущення:

Організатор: Асоціація під крилом ангела

Місце проведення майстерні: готель « Falcon» w Rzeszowie, ul. Jastrzębiej 29.

Тривалість: до 4 годин одна група.

Термін:

21.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

22.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

23.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

24.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

28.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

29.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

30.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група)

Кількість учасників: максимум до 20 осіб (не менше 16) в одній групі, включаючи мінімум 5 учасників української національності.

Участь: безкоштовно

Обіцяємо:

 • чотири години цікавих веселощів за участю аніматорів;
 • можливість створювати мегаконструкції виключно з екопродукції;
 • невелика розмова з психологом про ризики залежності;
 • пригощення;
 • квитки на автобус по місту для вільного доступу і повернення;
 • пам’ятні фото з заходу доступні в наших соціальних мережах;
 • диплом про участь;

Заявки необхідно надсилати на електронну адресу: biuro@podskrzydlemaniola.pl до 11.11.2022;

у заяві слід надати телефонний контакт особі, що представляє групу, і вказати, яка з наведених дат найбільш зручна. Ми повідомимо вас про наявність зазначеної дати або запропонуємо іншу доступну.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном:

+ 48 500 780 201

З понеділка по п’ятницю: 10:00 – 14:00

Кількість місць обмежена, вирішується порядок подачі заявок

Акція проводиться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Громадське завдання фінансується за підтримки муніципалітету міста Жешув.

„KULINARNY TEAM BULIDING” / „КУЛІНАРНИЙ TEAM BULDING”

„KULINARNY TEAM BULIDING”

Integracja i edukacja poprzez zabawę

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach dzieci i młodzież z Polski oraz Ukrainy, mieszkających w Rzeszowie oraz najbliższej okolicy.

Zespół ludzi który gotuje i je razem, lepiej odnajduje się w swoim otoczeniu. Badania pokazują, że wspólne posiłki cementują więzi międzyludzkie, jak żadna inna aktywność.

Więzi zbudowane w trakcie zajęć przenoszą się z kuchni do codziennych relacji, pomagając we wspólnym rozwiązywaniu problemów, łatwiejszym zrozumieniu siebie, akceptacji. Kulinarny team-building  zachęca do pracy w grupie,  uczy nowych umiejętności,  wznieca kreatywność i innowacyjność,  zachęca do interakcji na pozaszkolnym polu i budują więzi między dziećmi i młodzieżą.

W ramach warsztatów uwzględniamy elementy wskazujące i uświadamiające o ryzykach uzależnień chemicznych i behawioralnych.

 

Założenia:

Organizator: Stowarzyszenie pod Skrzydłem Anioła

Miejsce warsztatów: Hotel Falcon w Rzeszowie, ul. Jastrzębiej 29.

Czas trwania: do 4 godzin jedna grupa

Terminy:

14.11.2022  – 9:00 -13:00 (1 grupa), 10:00 – 14:00 ( 1 grupa)

15.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa), 10:00 – 14:00 ( 1 grupa)

16.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa), 10:00 – 14:00 ( 1 grupa)

17.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa),

 

Liczba uczestników: maksymalnie do 20 osób (nie mniej jak 16) w jednej  grupie, w tym minimum 5 uczestników narodowości ukraińskiej

Udział: bezpłatny

Zapewniamy:

 • cztery godziny świetnej zabawy z udziałem animatorów
 • wspaniałe warsztaty z użyciem ciekawych produktów
 • mała pogadanka z psychologiem o ryzykach uzależnień
 • wspólna uczta i degustowanie przygotowanych dań
 • bilety autobusowe na terenie miasta umożliwiające bezpłatny dojazd i powrót
 • pamiątkowe zdjęcia z wydarzenia dostępne na naszych social mediach
 • dyplom uczestnictwa

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mail.: biuro@podskrzydlemaniola.pl  w terminie do 14.11.2022

W zgłoszeniu należy podać kontakt telefoniczny do osoby reprezentującej grupę oraz wskazać który z podanych terminów jest najbardziej dogodny. Zwrotnie poinformujemy o dostępności wskazanego terminu bądź zaproponujemy inny dostępny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem + 48 500 780 201

od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 14:00

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Działanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Zadanie publiczne  jest finansowane przy wsparciu Gmina Miasto Rzeszów

 

 

„КУЛІНАРНИЙ TEAM BULDING”

Інтеграція та освіта через гру

 

Запрошуємо вас взяти участь у майстер-класах дітей та молоді з Польщі та України, які проживають у Жешуві та найближчому оточенні.

Команда людей, які готують і їдять разом, краще почуваються в своєму оточенні. Дослідження показують, що спільне харчування будує міжособистісні зв’язки, як ніяка інша діяльність.

Зв’язки, вибудувані під час занять, переходять від кухні до повсякденних відносин, допомагаючи в спільному вирішенні проблем, легше саморозуміння, прийняття. Кулінарне командоутворення заохочує групову роботу, навчає новим навичкам, стимулює творчість та інновації, заохочує взаємодію у позакласній сфері та будує зв’язки між дітьми та молоддю.

В рамках семінарів ми враховуємо елементи, що вказують та підвищують обізнаність про ризики хімічної та біхевіоральної залежності, волонтерства та екології.

Припущення:

Організатор: Асоціація під крилом ангела

Місце проведення майстерні: готель « Falcon» w Rzeszowie, ul. Jastrzębiej 29.

Тривалість: до 4 годин одна група.

Термін:

14.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група), 10:00-14:00 (1 група)

15.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група), 10:00-14:00 (1 група)

16.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група), 10:00-14:00 (1 група)

17.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група).

 

Кількість учасників: максимум до 20 осіб (не менше 16) в одній групі, включаючи мінімум 5 учасників української національності.

Участь: безкоштовно

Обіцяємо:

 • чотири години цікавих веселощів за участю аніматорів;
 • можливість створювати мегаконструкції виключно з екопродукції;
 • невелика розмова з психологом про ризики залежності;
 • пригощення;
 • квитки на автобус по місту для вільного доступу і повернення;
 • пам’ятні фото з заходу доступні в наших соціальних мережах;
 • диплом про участь;

 

Заявки необхідно надсилати на електронну адресу: biuro@podskrzydlemaniola.pl до 14.11.2022;

у заяві слід надати телефонний контакт особі, що представляє групу, і вказати, яка з наведених дат найбільш зручна. Ми повідомимо вас про наявність зазначеної дати або запропонуємо іншу доступну.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: + 48 500 780 201

З понеділка по п’ятницю: 10:00 – 14:00

Кількість місць обмежена, вирішується порядок подачі заявок

Акція проводиться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Громадське завдання фінансується за підтримки муніципалітету міста Жешув.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – WSPIERAMY! / SOLIDARITY WITH UKRAINE

Ukraina została zaatakowana przez rosyjskiego agresora. Kraj jest bombardowany, trwają walki na ulicach ukraińskich miast. Bomby spadają nie tylko na obiekty militarne, ale również na szkoły, przedszkola, osiedla!

Niestety, cierpią zwykli ludzie, dzieci!

Cześć mieszkańców Ukrainy wciąż próbuje znaleźć schronienie poza granicami kraju.

Już blisko 2 miliony uchodźców przekroczyło granice z Polską, znajdując tutaj miejsca gdzie mogą przeczekać ten straszny czas. Zostawili dorobek swojego życia i często z jedną walizką uciekli z ojczyzny ogarniętej wojną. Nie wiemy jak dużo ludzi jeszcze przybędzie do naszego kraju, ilu osobom trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. Trudno tez ocenić ile osób pozostanie w naszym kraju i będzie wymagać wsparcia w wielu obszarach, dających możliwość zaaklimatyzowania się w obcym dla nich społeczeństwie.

Potrzebują wszystkiego, od środków pierwszej pomocy po żywność, ubrania, pomoc medyczną, wsparcie w sprawach formalnych i prawnych. Nasze działania do tej pory skoncentrowane były na bieżących potrzebach, które przynosił każdy dzień i każda godzina, tj. organizacji transportu dla uchodźców, zapewnienie im bezpiecznych miejsc do przenocowania, wyposażenie w niezbędne rzeczy po przekroczeniu granic, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc medyczna.

Zważywszy na fakt, że bardzo duża ilość osób już do nas dotarła, ma swoje bezpieczne miejsca i ich pierwsze potrzeby zostały zaspokojone, koniecznym jest szybkie rozpoczęcie i wdrożenie kolejnych działań, związanych z ich adaptacją do nowej rzeczywistości.

Biorąc pod uwagę powyższe, plan działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące obejmuje zagospodarowanie takich obszarów, jak:

 • organizacja bezpiecznych transportów do krajów Europy zachodniej;
 • zabezpieczenie stałej grupy wolontariuszy odpowiedzialnych za działania i koordynację poszczególnych obszarów pomocowych;
 • zagwarantowanie tymczasowych miejsc pobytu na terenie województwa podkarpackiego oraz na terenie innych województw;
 • zabezpieczenie żywności dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia;
 • szybkie kursy językowe;
 • kursy zawodowe przystosowujące do podjęcia pracy w Polsce;
 • pomoc psychologiczna, medyczna i prawna;
 • warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla różnych grup wiekowych o różnej tematyce, połączone z nauką języka polskiego.

Jesteśmy głęboko poruszeni obecną sytuacją w Ukrainie i chcemy okazać solidarność oraz wsparcie jej obywatelom.

Naszym zamiarem jest pomoc tu i teraz, ale także pomoc długofalowa, dającą możliwość usamodzielnienia się i adaptacji.

Wpłaty prosimy kierować na dedykowane konto bankowe Stowarzyszenia w SanBank o/Rzeszów, nr:

31 9430 0006 6000 6857 2000 0005

lub przez portal zbiórkowy: www.dajesz.pl 

 

Wpłaty w walutach EUR i USD prosimy realizować bezpośrednio na rachunki bankowe Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła w Rzeszowie:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Rzeszów, kod BIC (SWIFT) POLUPLPR

– dla EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003

– dla USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

z dopiskiem „Solidarni z Ukrainą”

 

Informacje o naszych działaniach, które zrealizowaliśmy do 24 lutego 2022 roku znajdą Państwo na naszych stronach:

www.dajesz.pl

https://www.facebook.com/f.zostananiolem?locale=pl_PL

https://www.instagram.com/podskrzydlemaniola/

https://www.linkedin.com/company/82694991/admin/

Ilość pomocy, której udzieliliśmy po 24 lutego 2022 roku możemy mierzyć w:

 • tysiącach przejechanych kilometrów;
 • tysiącach przetransportowanych i zaopiekowanych osób;
 • tonach zorganizowanych i rozdysponowanych darów;
 • tysiącach roboczo godzin wykonanych przez nas i wolontariuszy działających przy naszym Stowarzyszeniu;
 • setkach osób dla których udzielono pierwszej pomocy medycznej;
 • tysiącach indywidualnych tragicznych historii, z którymi trzeba było się zmierzyć;
 • dziesiątkach tysięcy złotych, które wydaliśmy z własnych prywatnych kieszeń aby zabezpieczyć jak najwięcej potrzebujących osób

Aby móc działać dalej bardzo potrzebujemy finansowego wsparcia.

Goraco prosimy o finansową pomoc, dzięki której będziemy mogli realizować zaplanowane przez naszą organizację działania pomocowe dla Ukrainy.

 

HELP FOR UKRAINE:

Ukraine was attacked by a Russian aggressor. The country is under bombardment, fighting continues in the streets of Ukrainian cities. Bombs are falling not only on military facilities but also on schools, kindergartens, and civil buildings.

Unfortunately, ordinary people are suffering!

Many Ukrainian citizens are still trying to find shelter in other countries. So far, over 2 million refugees have crossed the Polish border to find a place, where they can wait out this terrible time. They left everything behind, many fled their war-torn homeland with a single suitcase. We don’t know how many more refugees will come to Poland, how many will need quick help, and how many will stay here longer and will require assistance to enable them to acclimate to their new environment. They need everything, from first aid and food to clothing, medical care, help filling out paperwork, etc.

Our activities so far have been focused on immediate needs, such as organizing transport for the refugees, finding safe accommodations, providing basic necessities after they cross the border, mental health assistance, legal assistance, medical help, etc.

Now that a very large number of refugees are already here, have safe places to stay and their immediate needs have been met, it is important to quickly start implementing the second stage of support related to their acclimation to their new environment.

Our plan of action for the coming months includes:

 • Organizing safe transport to western Europe;
 • Securing a permanent group of volunteers responsible for activities and coordination of specific aid areas;
 • Securing guaranteed temporary accommodations;
 • Securing food for those in our care;
 • Legal aid;
 • Accelerated language courses;
 • Vocational training
 • Medical and mental health help;
 • Integration workshops for various age groups, on various topics, with language classes.

We are deeply moved by the current situation in Ukraine and want to show solidarity and support the Ukrainian citizens. Our intent is to help right now, but also provide support in the long run, to allow the refugees to become independent.

Direct donations in PLN can also be made from abroad. There’s the Association’s dedicated bank account at SanBank o/Rzeszów:

BIC (SWIFT) code POLUPLPR

PL31 9430 0006 6000 6857 2000 0005

with the annotation „Solidarity with Ukraine”

For payments in EUR and USD please refer directly to the bank accounts of Pod Skrzydłem Anioła Association in Rzeszów:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Rzeszów, BIC (SWIFT) code POLUPLPR

– for EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003

– for USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

with the annotation „Solidarity with Ukraine”

Information about the activities we have carried out so far can be found on our websites:

www.dajesz.pl

https://www.facebook.com/f.zostananiolem?locale=pl_PL

https://www.instagram.com/podskrzydlemaniola/

https://www.linkedin.com/company/82694991/admin/

 

The amount of help we have provided as of February 24, 2022, can be measured in:

 • Thousands of kilometers traveled;
 • The thousands of refugees who were moved to secure locations;
 • The tons of organized and distributed donations;
 • The thousands of hours of work by our team and our volunteers;
 • The hundreds of people who received first aid;
 • The thousands of individual tragic stories that had to be faced;
 • The tens of thousands of zloty (PLN), which we spent out of our pockets, to help as many refugees as possible.

We are in desperate need of financial assistance to continue our action.

We kindly ask for financial help that could enable us to implement the support activities planned by our organization for the Ukrainian people.

Uratujmy serduszko Emilki

 

Emilka urodziła się wadą serca. 

Wada serca Emilki jest bardzo ciężka. W Polsce czeka ją operacja za operacją, która przedłuży jej życie i cierpienie, ale nie wyleczy nigdy do końca.

Jedyna klinika na świecie, która rekonstruuje mniejsze tętnice płucne, bez których Emilka nie będzie miała szans przeżycia, znajduje się w Stanford/USA. Klinika wyceniła operację na ponad 6 000 0000  PLN! W tym badania i zabieg cewnikowania na kwotę ponad 450 000 PLN.

Tak wysoka cena oznacza tylko jedno – wada serduszka Emilki jest bardzo skomplikowana. Emilka powinna najpóźniej za 5 miesięcy znaleźć się w Stanford!

Na początek potrzebujemy ponad 450 tys. złotych na badania i cewnikowanie, aby uratować życie Emilki.

Chcesz wesprzeć zbiórkę środków na leczenie Emilki, kliknij:

dajesz.pl/Ratujmy-serduszko-Emilki

 

OSTATKOWY BAL ANDRZEJKOWY „FILIP POD SKRZYDŁEM ANIOŁA”

„Pomoc słabszym i potrzebującym jest tym, co określa nasze człowieczeństwo.”

Kierując się tym mottem Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła organizuje bal dobroczynny

OSTATKOWY BAL ANDRZEJKOWY „FILIP POD SKRZYDŁEM ANIOŁA”

pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

.                                     

 

OSTATKOWY BAL ANDRZEJKOWY „FILIP POD SKRZYDŁEM ANIOŁA”

Celem Imprezy jest zebranie środków na leczenie i rehabilitację małego Filipka.

Filipek Biela z Rzeszowa urodził się zdrowym, wesołym i kontaktowym dzieckiem. Niestety jego życie zmieniło się w dramat. Dwumiesięczny Maluszek uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Doznał ogromnego urazu czaszki, co spowodowało zniszczenie prawej półkuli mózgu. Ponadto złamaniu uległa noga, obiciu natomiast serce i nerki. Lekarze ratowali jego życie przeprowadzając operację mózgu, ale nie dawali nadziei na przeżycie. Jednak Filip miał w sobie wolę życia i walczył na OIOM-ie. Cztery dni później konieczna była kolejna operacja neurochirurgiczna, mająca na celu usunięcie krwiaka przymózgowego. Najgorsze były pierwsze dwa tygodnie po wypadku. Maluszek nie poddawał się i na przekór złym rokowaniom jego stan zaczął się poprawiać, odłączono go od respiratora, bo sam chciał zacząć funkcjonować. Filipek powoli dochodził do siebie i okazało się, że konieczna jest kolejna operacja – rekonstrukcja mózgowej opony twardej. Operacja ta – wykonana w miejscu oddalonym o 300 km od domu – powiodła się. Niestety, nie był to nie koniec problemów. Cztery tygodnie po operacji zdiagnozowano wodogłowie i konieczna była czwarta operacja, tym razem wszczepienie zastawki, również w Katowicach. Wykryto torbiel w mózgu. Możliwe, że będzie wymagana kolejna interwencja chirurgicznej. Planowana jest też częściowa rekonstrukcja czaszki.

Walka o życie Filipka zakończyła się. Teraz rozpoczęła się walka o jego zdrowie i powrót do sprawności.

Koszt rocznej rehabilitacji to 70 tysięcy złotych, a najbliższe lata to największa szansa dla Filipka, aby uzyskać jak największą sprawność.

Chcielibyśmy zabezpieczyć środki na leczenie Filipka na przynajmniej dwa najbliższe lata.

 

Prosimy, przyłącz się do naszych starań o powrót Filipka do zdrowia i wesprzyj nas choćby przysłowiową złotówką! Każdy grosz się liczy!

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem portalu zbiórkowego:

http://www.dajesz.com.pl/pomozmy-w-uzbieraniu-srodkow-na-leczenie-i-rehabilitacje-malego-filipka

 

Sponsorami Głównymi Imprezy są:

 

 

 

 

 

 

Pozostali Sponsorzy:

 

 

Partnerzy:

 

   

 

         

 

           

 

 

                 

 

 

Partner kreatywny:

 

 

Partnerzy medialni:

 

 

           

 

           

 

Weź CZAPAka i pomóż nam pokonać raka!

Rzeszowscy Ratownicy Medyczni, znani z takich utworów jak "Serce Piko", "Ona by tak chciała bym był zdrowy", postanowili ponownie dać wiele radości i nadziei małym bohaterom z Oddziału Onkohematologii w Rzeszowie. 

W tym celu powstał kolejny wspaniały utwór pełen emocji i wzruszeń pt: "Życia Rajd", zainspirowany historią Mateusza Rejowskiego - chłopca, który dzięki wielkiej woli walki pokonał swojego złego przeciwnika. 

Niestety, na Oddziale Onkohematologii ciągle pojawiają się nowi mali pacjenci, którzy walczą o swoje jutro, o dalsze życie. To jest ten moment, w którym bardzo możesz im pomóc. Masz ogromną moc by dać im radość, a przy okazji zostać posiadaczem unikatowych CZAPAków - pięknych zimowych czapek z pomponem. 

Wystarczy, że wpłacisz cegiełkę w wysokości minimum 50 zł, a my w ciągu kilku dni wyślemy Ci CZAPAka wraz z naszą pocztówką. 

Akcja trwa do 22 grudnia 2020 roku. 
Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na walkę dzieci z nowotworami na Oddziale Onkohematologii w Rzeszowie.

Chcesz pomóc - wejdź na: http://dajesz.com.pl

 

Nowy teledysk Rzeszowskich Ratowników Medycznych już teraz możesz obejrzeć na:

Zbiórka dla Jakuba, który uległ wypadkowi szybowcowemu

https://dajesz.com.pl/pomozmy-jakubowi-w-dramatycznej-walce-o-zycie-i-zdrowie

 

Podczas wakacji Jakub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lotniczemu. Jego stan jest ciężki, w wyniku wypadku doznał złamania kręgosłupa, złamania nogi, urazów głowy oraz obrażeń wielonarządowych, stłuczenia płuc i nerek. Jakub wymaga długotrwałego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji.

Jakub wymaga pilnej specjalistycznej rehabilitacji, a jej koszt to niebagatelne 500 tys. złotych!

Pomóżmy mu w walce o życie i zdrowie!

Wpłaty w PLN można realizować na konto Stowarzyszenia lub za pośrednictwem portalu „www.dajesz.com.pl”

https://dajesz.com.pl/pomozmy-jakubowi-w-dramatycznej-walce-o-zycie-i-zdrowie

 

Bezpośrednie wpłaty w PLN można kierować na dedykowany rachunek bankowy Stowarzyszenia, w SanBank o/Rzeszów:

04 9430 0006 6000 6857 2000 0006

 

Wpłaty w walutach EUR i USD prosimy realizować bezpośrednio na rachunki bankowe Stowarzyszenia:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Rzeszów, kod BIC (SWIFT) POLUPLPR

– dla EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003 

– dla USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

 

Podziękowania za wsparcie dla:

Let’s help Jakub in his dramatic struggle for life and health!

https://dajesz.com.pl/pomozmy-jakubowi-w-dramatycznej-walce-o-zycie-i-zdrowie

 

Jakub is a student of a technical secondary school of mechanical engineering in Rzeszów. He had an air accident during last holidays. His condition is serious. He broke his spine, suffered leg fractures, head trauma and multi-organ injuries, contusions of the lungs and kidneys in the accident. Jakub requires long-term treatment and intensive rehabilitation.

Share with your friends!

https://dajesz.com.pl/pomozmy-jakubowi-w-dramatycznej-walce-o-zycie-i-zdrowie

 

Before the summer holidays, Jakub was a healthy and strong teenager who turned 18 in February 2020 and it seemed that his best years are ahead of him. Like all his peers, he was looking forward to the holidays and a long-desired leave to the airport, where he planned to master his knowledge and skills related to being a professional mechanic and aviation, with which he related his future.

On July 9, 2020, his all plans were shattered by a tragic air accident, as a result of which Jakub suffered numerous injuries: spinal fracture, leg fracture, head trauma and multi-organ injuries.

Jakub’s serious condition meant that, in order to save his life, he was put into a pharmacological coma immediately after the accident. He was ventilated and required kidney dialysis. He also underwent surgery of two fractured vertebrae and leg surgery. He is currently in a minimally conscious state, unable to move or make contact.

Doctors and his relatives participate in the dramatic fight for Jakub’s life and health. The rescue for him is placement in a specialized center that will undertake his rehabilitation, allowing him to regain consciousness and enable independent life. The chances of recovery are the greater, the earlier rehabilitation begins and whether it can be continued to the required extent. The costs of rehabilitation in the clinic in the first year will reach over half a million PLN!

We kindly ask for help for Jakub and we thank everyone in advance for your heart. We hope that thanks to your support, Jakub will be able to stand on his feet and enjoy life just like his peers.

We believe that Jakub will regain his fitness and one day he will thank you for your help. We fight for him every day and we miss him a lot …

 

Thank you

Jakub, parents and siblings: Adam and Karolina.

 

Payments in EUR and USD should be made directly to the bank accounts of Pod Skrzydłem Anioła Association in Rzeszów:

Nadsański Cooperative Bank branch in Rzeszów, code BIC (SWIFT) POLUPLPR

– for EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003

– for USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

with a note: „for Kuba”

 

Zbiórka na posiłki dla pracowników szpitali w Łańcucie i Rzeszowie

W dowód wdzięczności za ciężką pracę i poświęcenie podczas ratowania zdrowia i życia pacjentów z Podkarpacia zarażonych wirusem SARS-CoV-2, organizujemy dla pracowników służby zdrowia codzienny, ciepły posiłek regeneracyjny.

Ta inicjatywa zrodziła się z potrzeby serca i jest dowodem na to, że My, mieszkańcy Podkarpacia bardzo doceniamy to, co robią dla nas lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe, rehabilitanci, kierowcy karetek i pracownicy administracyjni oddziałów zakaźnych szpitali na Podkarpaciu. Ryzykują własne zdrowie, a może i życie oraz zdrowie i życie swoich bliskich, po to, by w dobie zagrożenia koronawirusem nieść pomoc i ratunek dla ludzi zarażonych tym groźnym wirusem.

W dowód wdzięczności chcemy dać im możliwość niemartwienia się o tak prostą rzecz jak posiłek podczas pracy.

Planujemy wydawać ponad 200 posiłków dziennie przez okres najbliższych trzech tygodni, a jeśli sytuacja się nie poprawi, również w kolejnych tygodniach.

Mamy nadzieję, że ten prosty gest pozwoli im choć na chwilę nabrać dodatkowych sił. Niech to „dziękuję” od Nas dla Nich będzie też wyrażone czynem.

Zachęcamy i prosimy Państwa o wpłacanie dowolnych datków, które w całości będą przekazane na zakup i dowóz posiłków przez restauracje, które przyłączyły się do akcji. Warto zaznaczyć, że restauracje te zadeklarowały preferencyjne ceny i gotowość do dostarczenia swoich posiłków w każdej chwili. Za co, z tego miejsca, ogromnie dziękujemy.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na wydzielone konto Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła w SanBank o/Rzeszów:

04 9430 0006 6000 6857 2000 0006

lub za pośrednictwem portalu Dajesz.com.pl:

https://dajesz.com.pl/zbiorka-na-posilki-dla-sluzby-zdrowia-na-podkarpaciu

Niejednokrotnie jako mieszkańcy Podkarpacia udowodniliśmy, że potrafimy się jednoczyć i organizować w trudnych sytuacjach!

Liczymy na Państwa pomoc i dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę!