Czym zajmuje się Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła?

Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła powstało z miłości do ludzi. Wiele osób, które uważają, że największą wartością jest człowiek, zebrało się w jednym miejscu w tym samym czasie, po to aby wspólnie czynić dobro i zarażać swoją postawą coraz więcej ludzi.

Kim jesteś`my?

Nasze Stowarzyszenie to ludzie, których łączy pasja do pomagania. Tworzą je przedsiębiorcy, dziennikarze, artyści z Rzeszowa i okolic, a wspierają ludzie o wielkich sercach z całej Polski i nie tylko! Przyświeca nam wspólny cel: czynienie dobra. Od 2018 roku działamy w myśl zasady RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Co robimy?

Pod Skrzydłem Anioła to stowarzyszenie, które chce pomagać osobom w potrzebie, a jednocześnie promować przedsiębiorstwa, które są w tę pomoc zaangażowane.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie potrzebujących poprzez organizowanie wydarzeń, eventów, zbiórek, które gwarantują pomoc materialną osobom najuboższym lub cierpiącym z powodu choroby.
W akcje charytatywne Pod Skrzydłem Anioła angażuje głównie podkarpackich przedsiębiorców, którzy jednoczą się, by wspólnie nieść dobro. Współpracujemy również z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności oraz z osobami i instytucjami w kraju i za granicą.

Komu pomagamy?

Naszą pomocą chcemy otoczyć wszystkie osoby potrzebujące – niezależnie od wieku – zmagające się z chorobami, niepełnosprawnością, trudną sytuacją życiową. 

Wśród działań Pod Skrzydłem Anioła można wyróżnić m.in.:

  • „Daj piątka na dzieciaka” – akcja edukacyjno-społeczna. Służy ona zebraniu pieniędzy na edukację i stypendia dla 15 zdolnych dzieci.
  • „Weź CZAPAka i pomóż nam pokonać raka!” – akcja zachęcająca do wpłacania cegiełek, które pomagają dzieciom z nowotworami na Oddziale Onkohematologii w Rzeszowie. Wszyscy darczyńcy za udział w akcji zostali obdarowani specjalnie przygotowanymi czapkami i pocztówkami.
  • „Razem dla seniorów” – akcja, w ramach której w czasie pandemii i lockdownu udało się ufundować posiłki dla najbardziej potrzebujących tego Seniorów z Rzeszowa i okolic.
  • „Integrator pokoleniowy” – akcja dla dwóch grup społecznych: seniorów oraz młodzieży, mająca na celu ich integrację i zwiększenie szacunku między pokoleniami.
  • „Solidarni z Ukrainą” – zbiórka pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zebrane środki umożliwiły zorganizowanie transportu, żywności, leków, tymczasowego zakwaterowania, pomocy medycznej czy prawnej.

Pomoc słabszym i potrzebującym jest tym, co określa nasze człowieczeństwo – to motto, którym kierujemy się w Stowarzyszeniu Pod Skrzydłem Anioła i do którego staramy się przekonać jak najwięcej osób. W końcu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *