„KULINARNY TEAM BULIDING” / „КУЛІНАРНИЙ TEAM BULDING”

„KULINARNY TEAM BULIDING”

Integracja i edukacja poprzez zabawę

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach dzieci i młodzież z Polski oraz Ukrainy, mieszkających w Rzeszowie oraz najbliższej okolicy.

Zespół ludzi który gotuje i je razem, lepiej odnajduje się w swoim otoczeniu. Badania pokazują, że wspólne posiłki cementują więzi międzyludzkie, jak żadna inna aktywność.

Więzi zbudowane w trakcie zajęć przenoszą się z kuchni do codziennych relacji, pomagając we wspólnym rozwiązywaniu problemów, łatwiejszym zrozumieniu siebie, akceptacji. Kulinarny team-building  zachęca do pracy w grupie,  uczy nowych umiejętności,  wznieca kreatywność i innowacyjność,  zachęca do interakcji na pozaszkolnym polu i budują więzi między dziećmi i młodzieżą.

W ramach warsztatów uwzględniamy elementy wskazujące i uświadamiające o ryzykach uzależnień chemicznych i behawioralnych.

 

Założenia:

Organizator: Stowarzyszenie pod Skrzydłem Anioła

Miejsce warsztatów: Hotel Falcon w Rzeszowie, ul. Jastrzębiej 29.

Czas trwania: do 4 godzin jedna grupa

Terminy:

14.11.2022  – 9:00 -13:00 (1 grupa), 10:00 – 14:00 ( 1 grupa)

15.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa), 10:00 – 14:00 ( 1 grupa)

16.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa), 10:00 – 14:00 ( 1 grupa)

17.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 grupa),

 

Liczba uczestników: maksymalnie do 20 osób (nie mniej jak 16) w jednej  grupie, w tym minimum 5 uczestników narodowości ukraińskiej

Udział: bezpłatny

Zapewniamy:

 • cztery godziny świetnej zabawy z udziałem animatorów
 • wspaniałe warsztaty z użyciem ciekawych produktów
 • mała pogadanka z psychologiem o ryzykach uzależnień
 • wspólna uczta i degustowanie przygotowanych dań
 • bilety autobusowe na terenie miasta umożliwiające bezpłatny dojazd i powrót
 • pamiątkowe zdjęcia z wydarzenia dostępne na naszych social mediach
 • dyplom uczestnictwa

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mail.: biuro@podskrzydlemaniola.pl  w terminie do 14.11.2022

W zgłoszeniu należy podać kontakt telefoniczny do osoby reprezentującej grupę oraz wskazać który z podanych terminów jest najbardziej dogodny. Zwrotnie poinformujemy o dostępności wskazanego terminu bądź zaproponujemy inny dostępny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem + 48 500 780 201

od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 14:00

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Działanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Zadanie publiczne  jest finansowane przy wsparciu Gmina Miasto Rzeszów

 

 

„КУЛІНАРНИЙ TEAM BULDING”

Інтеграція та освіта через гру

 

Запрошуємо вас взяти участь у майстер-класах дітей та молоді з Польщі та України, які проживають у Жешуві та найближчому оточенні.

Команда людей, які готують і їдять разом, краще почуваються в своєму оточенні. Дослідження показують, що спільне харчування будує міжособистісні зв’язки, як ніяка інша діяльність.

Зв’язки, вибудувані під час занять, переходять від кухні до повсякденних відносин, допомагаючи в спільному вирішенні проблем, легше саморозуміння, прийняття. Кулінарне командоутворення заохочує групову роботу, навчає новим навичкам, стимулює творчість та інновації, заохочує взаємодію у позакласній сфері та будує зв’язки між дітьми та молоддю.

В рамках семінарів ми враховуємо елементи, що вказують та підвищують обізнаність про ризики хімічної та біхевіоральної залежності, волонтерства та екології.

Припущення:

Організатор: Асоціація під крилом ангела

Місце проведення майстерні: готель « Falcon» w Rzeszowie, ul. Jastrzębiej 29.

Тривалість: до 4 годин одна група.

Термін:

14.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група), 10:00-14:00 (1 група)

15.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група), 10:00-14:00 (1 група)

16.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група), 10:00-14:00 (1 група)

17.11.2022 – 9:00 -13:00 (1 група).

 

Кількість учасників: максимум до 20 осіб (не менше 16) в одній групі, включаючи мінімум 5 учасників української національності.

Участь: безкоштовно

Обіцяємо:

 • чотири години цікавих веселощів за участю аніматорів;
 • можливість створювати мегаконструкції виключно з екопродукції;
 • невелика розмова з психологом про ризики залежності;
 • пригощення;
 • квитки на автобус по місту для вільного доступу і повернення;
 • пам’ятні фото з заходу доступні в наших соціальних мережах;
 • диплом про участь;

 

Заявки необхідно надсилати на електронну адресу: biuro@podskrzydlemaniola.pl до 14.11.2022;

у заяві слід надати телефонний контакт особі, що представляє групу, і вказати, яка з наведених дат найбільш зручна. Ми повідомимо вас про наявність зазначеної дати або запропонуємо іншу доступну.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: + 48 500 780 201

З понеділка по п’ятницю: 10:00 – 14:00

Кількість місць обмежена, вирішується порядок подачі заявок

Акція проводиться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Громадське завдання фінансується за підтримки муніципалітету міста Жешув.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.