Pod Skrzydłem Anioła solidarne z Ukrainą

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę nasze Stowarzyszenie zaangażowało się w niesienie pomocy. Wojna dotknęła nie tylko obiekty militarne i żołnierzy, ale także obszary cywilne zamieszkałe przez zwykłych ludzi, w tym dzieci!

Widząc skalę problemu, nie mogliśmy pozostać obojętni. Pomocą chcieliśmy objąć zarówno osoby, które zostały w kraju, jak i uchodźców docierających do Polski.

Do naszego kraju przybyło ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Potrzebne było wszystko – środki pierwszej pomocy, żywność, ubrania, pomoc medyczna, wsparcie w sprawach formalnych i prawnych. Działania PSA skoncentrowane były na bieżących potrzebach, które przynosił każdy dzień. Organizowaliśmy transport oraz noclegi dla uchodźców, dbaliśmy o wyposażenie w niezbędne rzeczy po przekroczeniu granic, zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej.

Nasz plan działania

Chcąc okazać wsparcie i solidarność obywatelom Ukrainy, od początku wojny aktywnie zaangażowaliśmy się w niesienie pomocy.

Nasze plany obejmowały takie obszary jak:

  • organizacja bezpiecznych transportów do krajów Europy zachodniej;
  • zabezpieczenie stałej grupy wolontariuszy odpowiedzialnych za działania i koordynację poszczególnych obszarów pomocowych;
  • zagwarantowanie tymczasowych miejsc pobytu na terenie województwa podkarpackiego oraz na terenie innych województw;
  • zabezpieczenie żywności dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia;
  • szybkie kursy językowe;
  • kursy zawodowe przystosowujące do podjęcia pracy w Polsce;
  • pomoc psychologiczna, medyczna i prawna;
  • warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla różnych grup wiekowych o różnej tematyce, połączone z nauką języka polskiego.

Razem możemy więcej

W pojedynkę nie udałoby nam się okazać tak ogromnego wsparcia naszym Sąsiadom. Wszystko było możliwe dzięki ludziom o dobrym sercu, którzy zdecydowali się na przekazanie darów, pieniędzy oraz poświęcenie swojego wolnego czasu.

Od lutego w ramach akcji Solidarni z Ukrainą udało nam się pomóc na wiele sposobów.

Dzięki współpracy z Działem Socjalnym Miasta Würzburg, udało się przetransportować 58 osób (i psa) z Medyki do Würzburga. Pieniądze z prowadzonej przez nas zbiórki pokryły koszt przewozu i ubezpieczenia. Nasi wolontariusze zadbali o prowiant dla podróżujących. Dla dzieci przygotowane zostały plecaczki ze smakołykami, zabawką i kolorowanką. Po drodze został dostarczony gorący posiłek. Wspomagali nas również wolontariusze – tłumaczki. Dzięki tym działaniom, nasi podopieczni trafili bezpiecznie do miejsca docelowego, aby przeczekać ten trudny dla nich czas.

Pomoc dla Ukraińców przybyła również z Anglii. To właśnie stamtąd dotarły aż dwa tiry darów. Pomoc została przekazana do rzymsko-katolickiej Parafii pw. św. Wawrzyńca (Żółkiew), do prałata Józefa Legowicza (proboszcza – dziekana) i rozdysponowana między pobliskie wsie.

W kwietniu Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę darów, umożliwiających stworzenie koszyczków wielkanocnych dla Ośrodka Jawor w Polańczyku, w którym przebywało około 180 obywateli Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi.

Kolejną istotną formą pomocy naszym sąsiadom był transport. Zajmowaliśmy się bezpiecznym przewozem uchodźców z granicy do miejsca docelowego, ale także pomocy materialnej. Na Ukrainę przekazaliśmy m.in. agregaty prądotwórcze, leki i środki medyczne. Aktywnie angażowaliśmy się również w pomoc na dworcu w Przemyślu, gdzie dostarczyliśmy prowiant.

Wszelka pomoc była możliwa dzięki połączeniu sił oraz licznie przekazanym darom i wsparciu pieniężnemu. Zbiórka w ramach akcji Solidarni z Ukrainą trwa – dołóż swoją cegiełkę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.