Statut

Statut

Celami statutowymi stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz integracji i organizowania życia społeczności przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Województwa Podkarpackiego.
 1. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego, poprzez wzmacnianie więzi przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej z regionem Województwa Podkarpackiego.
 1. Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki, infrastruktury lokalnej, edukacji, ekologii i ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego.
 1. Wspieranie rozwoju kulturalnego regionu; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, patriotyzmu, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży i społeczności regionu.
 1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja członków stowarzyszenia, w tym działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 1. Pomoc materialna osobom najuboższym.
 1. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych pochodzących z rodzin ubogich.
 1. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności; z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.
 1. Inicjowanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej.
 1. Promocja i organizacja wolontariatu.
 1. Promocja działalności stowarzyszenia

 

Treść aktualnego Statutu Stowarzyszenia znajdziecie poniżej:

Statut Stowarzyszenia styczeń 2020