akcja Tag

Udało się nam znowu pomóc! :) Dzięki doskonałej logistyce i organizacji naszych członków Stowarzyszenia "Pod Skrzydłem Anioła" na buźkach aż u 190 dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo wychowawczych na Podkarpaciu zobaczyliśmy uśmiechy. Dzięki firmie Rohlig Suus Logistics S.A., od której otrzymaliśmy pakiety edukacyjno-sportowe dla dzieci...

Finał akcji "Rzeszów dla Bohaterów '39" pod hasłem "Wieczór wspomnień" zyskał przychylność Urzędu Miasta Rzeszowa i projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów. Na "Wieczór wspomnień" zapraszamy Seniorów-Bohaterzy '39, którzy skorzystali z poczęstunków w restauracjach i lokalach partnerskich w akcji, ale także zostały wystosowane zaproszenia...